מוצרי בקר

153 המבורגר = 1 קרטון=
809 טחון בקר 1 ק”ג-  טהור
407 טחון בקר 1 ק”ג- טיבון ויל
876 טחון בקר 500 ג””ר מחפוד
154 קבב =1 קרטון=