מתקני נייר

229 מתקן לנייר צץ רץ
228 מתקן לנייר תעשייתי
629 מתקן לצץ רץ חוגלה דחוס