שקיות

291 אשפתון 75/90 (25 יחידות) בומבה
556 אשפתון 95/75 גליל גולד 20 י”ח
219 שקיות אוכל  -קופסא
303 שקיות גופיה גדול
220 שקיות גופיה קטן
373 שקיות להקפאה (100 יחידות)
348 שקיות עם שרוך (65X52)